დიმიტრი უზნაძის ქ. #68

0102, თბილისი, საქართველო

09:00 - 18:00

ორშაბათი - პარასკევი

მიმდინარეობს განაცხადების მიღება „საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობის“ პროგრამაზე
ორშაბათი, der 8. აპრილი 2024
by

მიმდინარეობს განაცხადების მიღება „საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობის“ პროგრამაზე

მიმდინარეობს განაცხადების მიღება „საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობის“ პროგრამაზე.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს აფხაზეთის თემაზე შექმნილი მხატვრული ლიტერატურის, პუბლიცისტური კრებულების, საისტორიო-სამეცნიერო ნაშრომების, კატალოგების, ხელოვნების სფეროს (მხატვრობა, ქორეოგრაფია, თეატრი…) წარმომადგენლებზე მომზადებულ მხატვრულ თუ დოკუმენტური წიგნების გამოცემის ხელშეწყობას.

პროგრამის მიზანია – გამოიცეს აფხაზეთის თემაზე ახალი, საინტერესო, აქტუალური და მრავალფეროვანი ლიტერატურა. ხელი შეეწყოს ახალბედა ავტორებს სამწერლობო გზის გაკვლევაში.

ქვეპროგრამა არ ითვალისწინებს ინიციატივების ფარგლებში შემოსულ ტექნიკურ, საბუნებისმეტყველო, სამედიცინო, იურიდიული ლიტერატურის, ასევე – პერიოდული გამოცემების: ჟურნალი, ალმანახი, გაზეთი, ბუკლეტი – დაფინანსებას;

წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა და სააპლიკაციო ფორმა იხილეთ ბმულზე :

https://shorturl.at/cpBU5 

 

Share: