დიმიტრი უზნაძის ქ. #68

0102, თბილისი, საქართველო

09:00 - 18:00

ორშაბათი - პარასკევი

მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა პროექტი სახელწოდებით, „სოციალური მატარებელი“
სამშაბათი, der 24. ოქტომბერი 2023
by

მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა პროექტი სახელწოდებით, „სოციალური მატარებელი“

აფხაზეთის კულტურის, სპორტის და ახალაგზრდულ საქმეთა სააგენტოს მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ზუგდიდში მცხოვრები, დევნილი შშმ ბავშვებისთვის განხორციელდა პროექტი სახელწოდებით, „სოციალური მატარებელი“.
პროექტი მიზნად ისახავდა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, მოეხდინათ ადაპტირება სოციალურ გარემოში. მათ შეიძინეს ისეთი მნიშვნელოვანი უნარები როგორიცაა, უსაფრთხო გარემოში დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაზრდა, ფუნქციური და სოციალური უნარების დასწავლა და ბუნებრივ გარემოში განზოგადება.

Share: