დიმიტრი უზნაძის ქ. #68

0102, თბილისი, საქართველო

09:00 - 18:00

ორშაბათი - პარასკევი

კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტო აგრძელებს სხვადასხვა ჟანრის წიგნების გამოცემას
პარასკევი, der 9. ოქტომბერი 2020
by

კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტო აგრძელებს სხვადასხვა ჟანრის წიგნების გამოცემას

სსიპ „კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტო“ ქართველი მწერლების მხარდასაჭერად, მათი შემოქმედების პოპულარიზაციისა და ახალი სახეების აღმოჩენის მიზნით, აგრძელებს სხვადასხვა ჟანრის (მხატვრული, ისტორიული, სამეცნიერო და სხვ.) წიგნების გამოცემას.
მსურველებს შეუძლიათ, განაცხადი შემოიტანონ ელექტრონულ მისამართზე: Print@csya.ge და წარმოადგინონ დასაბეჭდი მასალის ელექტრონული ვერსია.
 შემოსულ ნაშრომებს განიხილავს სპეციალური კომისია (კომისიის წევრები არიან მწერლები, რედაქტორები, კრიტიკოსები, ისტორიკოსები).
 განაცხადის შემოტანა შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს. ნაწარმოების (ნაშრომის) თემატიკა უნდა პასუხობოდეს სააგენტოს დებულების მოთხოვნებს (იხ.დებულება:https://bit.ly/33H2co4) – მოიცავდეს აფხაზეთთან დაკავშირებული საკითხებისა და მოვლენების ასახვას.

Share: